Guardian Angels - Special forces in Christ!

Nieuws

dinsdag, 7 januari 2020

In december kregen wij te horen van Into His Light, een kleine evangelische gemeente in Ter Apel (Groningen). Deze evangelische gemeente richt zich op de mensen die vanuit hun thuisland (in dit geval veelal Iran) zijn gevlucht omdat zij Christen zijn geworden, of omdat zij daar vervolgd worden. Into His Light mag een schuilplaats zijn voor deze mensen die veelal in spanning de lange procedure moeten afwachten of zij mogen blijven in Nederland. Bij Into His Light is iedereen welkom en zij evangeliseren onder de mensen die in Ter Apel verblijven.

 

 

De gemeente heeft wekelijks bijbelstudies, bidstonden en heeft iedere laatste zondag van de maand een kerkdienst in de kleine kerkzaal Adullam, wat schuilplaats betekend. Tevens neemt de kerk tijdens de overige zondagen de bezoekers mee naar kerken in de omliggende regio. De voorganger van deze gemeente is Gerda Klaucke-Hanno, zoals in veel multiculturele kerken gewoon is, heeft zij in de loop der jaren de naam mama Gerda gekregen van de bezoekers van deze kerk.

Over het kleine kerkgebouw, die de naam Adullam draagt, verteld mama Gerda het volgende:

"ONZE SCHUILPLAATS ADULLAM

In de Bijbel lezen we dat David  zich in de grot Adullam schuilhield voor Saul die het op zijn leven had voorzien.  (1 Samuël 22:1-2/ Psalm 142)

Adullam is voor ons een schuilplaats voor de vreemdeling die vanwege hun gevonden geloof in Jezus Christus als Zoon van God, nu hun persoonlijke Verlosser zich niet veilig voelen in hun eigen land. Een plaats waar zij in hun eigen taal, mogen lofprijzen, bidden, getuigenis afleggen, maar ook hun verdriet kunnen delen om alles wat zij verloren hebben en de onzekere toekomst die hen wacht. (net zoals David deed in Psalm 142)

Een plaats waar zij mogen horen en leren hoe de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van Israël hun leven in Zijn hand heeft. Een plaats waar zij in vrede bij elkaar kunnen komen, uit welk land men ook afkomstig is, de grenzen vallen weg, we worden één familie, het gezin van God de Vader."

KERKAUTO

Voor het ophalen van de mensen die veelal niet de financiële mogelijkheid hebben om zelf voor vervoer te zorgen heeft de kerk al jaren een kerkauto. Deze trouwe Opel Zafira heeft honderden, zoniet duizenden mensen naar de kerk gebracht. Helaas is in december j.l. deze auto betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval waardoor de auto niet meer gebruikt kan worden. Omdat de nood hoog is en de financiële middelen niet toereikend zijn willen wij als Guardian Angels deze nood bij u onder de aandacht brengen.

Helpt u ons om deze gemeente aan een nieuwe kerkauto te helpen? Indien u het op uw hart heeft kunt u de gift overmaken op NL08 SNSB 0967 4729 70 t.n.v. Stichting Guardian Angels Nederland o.v.v. Kerkauto Into His Light of doneer gemakkelijk via iDeal.

MEER WETEN OVER DEZE BIJZONDERE KERK

Wil u meer weten over de opdracht "Vertel dat ik van ze houd" die mama Gerda heeft gekregen neem dan contact op via g.klaucke@intohislight.nl, voor een kleine gift ontvangt u het boekje; 'Vertel dat ik van ze houd' waarin u meer leest over haar werk onder de moslims en over de krachtige en bijzondere getuigenissen van de personen die in de loop der jaren deze kerk hebben bezocht. Tevens kan mama Gerda een informatiemiddag of avond in uw gemeente verzorgen waarbij zij u mee neemt in het werk van deze bijzondere kerk, om u te laten zien hoe belangrijk het gebed van Christenen is voor de moslimwereld!

 

Terug naar vorige pagina