Guardian Angels - Special forces in Christ!

De Guardian Angels in Nederland

De Guardian Angels is een groep enthousiaste mannen en vrouwen. Wij willen zijn waar Gods kinderen, om wat voor reden dan ook, bij elkaar zijn gekomen. Wij willen zoveel mogelijk de rust garanderen en storende situaties op discrete wijze oplossen. Daarnaast zijn wij een aanspreekpunt bij evenementen waar wij werken.

Onze taakomschrijving:

  • Ordedienst bij evenementen
  • Partner in evenementenorganisatie
  • Evangelisatie
  • Getuigenissen geven
  • Privéchauffeur
  • Persoonlijk begeleider
  • Personal home management
  • Personal assistant
  • Voorlichtingen (eventueel persoonlijk) geven over o.a.: drugs, alcohol, loverboys en het omgaan met agressie 

Bekijk onze promotievideo om een beeld te krijgen van ons werk: